2016 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan çalışmada, Türkiye’den elde edilen propolis etanol ekstraktının, insan akciğer kanseri (A549) hücre dizisi üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda, propolis etanol ekstraktının, normal hücrelere zarar vermeden kanser hücre dizisi üzerinde seçici yok edici etki gösterdiği ortaya konulmuştur. Böylece, Anadolu propolisinin, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltıcı yönde etki gösterdiği belirlenmiştir.

Kaynak: Demir, S., Aliyazıcıoğlu, Y., Turan, İ., Mısır, S., Menteşe, A., Yaman, S.O., Akbulut, K., Kılınç, K. & Değer, O. 2016. Antiproliferative and proapoptotic activity of Turkish propolis on human lung cancer cell line . Nutrition and Cancer 68(1): 165-172.